4 Zumba Open Air Festival 2014

13/01/2016
} 02:40
m Année 2014
116 views

29.06.2014:

Eigentlech hätt sollten den "Zumba Open Air Festival" um Fussballsterrain am Doihl zu Rodange stattfannen. Mä d'Wieder hat deem e Stréch duerch d'Rechnung gemaach an esou gouf kuerzerhand den Event an d'Rodanger Sportshal verluegt ... an trotzdem koumen d'Zumbafrënn voll op hir Käschten.

Aller au contenu principal